Udefra og ind Tænkning Formålsdrevet System Kvantespring i Præstation

Vanguard Metoden - en bedre tilgang til forandring

I Vanguard arbejder vi med ledere som ønsker at forstå deres serviceorganisationer udefra og ind. Denne viden muliggør en systemisk forandring som forbedrer præstationen markant. Vanguards konsulenter er de eneste, der er licenserede, uddannede og kompetente i anvendelsen af Vanguard Metoden.

Vi arbejder på en ukonventionel måde. Vi undgår rapportskrivning og forandring gennem værktøjer, uddannelse, træning og projekter, da disse metoder ikke skaber vedvarende forandring. I stedet hjælper vi organisationen med at indtage et nyt perspektiv på design og ledelse af arbejdet. Dette sker igennem anvendelsen af en unik forandringsmetode, som resulterer i en adaptiv og kontinuerligt selvforbedrende serviceorganisation.

For vores private klienter medfører dette forøget salg, bedre kundeoplevelser, større arbejdsglæde og reducerede omkostninger. For vores offentlige klienter skaber det bedre oplevelser for borgere, en fantastisk arbejdsglæde og store økonomiske besparelser.

Anvendelse af Vanguard Metoden medfører ekstraordinære resultater uden at involvere de risici, der er forbundet med traditionelle forandringsprojekter eller dyre digitale investeringer. Vedvarende forandring sker i løbet af måneder og ikke år.

Silvia Sandin Viberg er Socialdirektør i Sundsvalls Kommun i Sverige. Hun har stået i spidsen for et gennemgribende forandringsarbejde i Socialforvaltningen, som senest er anvendt som et positivt eksempel i Tillitsdelegationens rapport ‘Styra och leda med tillit – Forskning och praktik’. Silvia fortæller her om, hvordan Vanguard Metoden har hjulpet i processen.

Aviva Forsikring i Storbritannien har i de sidste 8 år arbejdet aktivt med Vanguard Metoden sammen med bl.a. konsulenter fra Skandinavien. Maria Crockart, Chef for Aviva Erhvervsforsikring, fortæller her om sin forandringsrejse med Vanguard Metoden.

Kristian Astrup Nielsen, Direktør i Vanguard Skandinavien, var en af talerne på Vanguards Leader Summit i London, der havde temaet ‘Vanguard Metoden i Finansielle Services’. Foredraget havde fokus på fejlagtige ledelsemæssige antagelser i forsikringsbranchen, og Kristian beskriver hvordan Vanguard Metoden baner vejen for øget salg, lavere omkostninger, bedre kundeoplevelser og forøget arbejdsglæde – samtidigt.

Formålsdrevet Serviceinnovation

Vi ved at enhver serviceorganisation udgør en unik kontekst med specifikke muligheder og udfordringer.

Vi har bred erfaring fra mange forskellige industrier inden for både den private- og den offentlige sektor. På denne baggrund kan vi hjælpe dig med at forstå og redesigne din organisation ud fra en klar forståelse af formål, defineret fra kundernes/borgernes perspektiv. Som en konsekvens af dette bliver hidtil usete muligheder for forandring og forbedring synlige.

Det nuværede narrativ er, at forandring tager tid og kræver store, dyre projekter og digitale investeringer. Dette er ikke tilfældet med Vanguard Metoden. Med Vanguard Metoden bliver komplekse problemstillinger håndgribelige, systemiske løsninger bliver intuitivt rigtige og de medførte forbedringer i præstationen vil overgå enhver forventning.

NYSGERRIG?TAG KONTAKT MED OS

Vanguard Danmark      ●      Tårup Strandpark 35            5300 Kerteminde            +45 51 64 03 57            office@vanguard-consult.dk     ●      CVR 32613268