Se Vanguards gratis webinar række nedenfor.

Einstein sagde: “Vi kan ikke løse vores nuværende problemer ved at anvende samme tankemønstre, som skabte dem til at starte med.”

Der er mange, der har fokus på ‘kerneopgaven’, og det er et godt sted at starte. Der er dog behov for at konkretisere, hvad vi mener med ‘kerneopgaven’. Så det ikke ender med, at det, der ligger i ordets betydning, bliver afhængigt af, hvilken del af organisationen, der taler om den. Der er brug for et nyt perspektiv på velfærd og konkrete metoder, som hjælper til at konkretisere og materialisere et bedre alternativ. Et alternativ som gør, at hjælpen for borgerne bliver bedre i praksis og som fjerner årsagerne til det, der ikke skaber værdi.

For at komme i mål kræver det, at vi løser to problemer samtidigt. Først, hvordan vi bør tænke på design og ledelsen af organisationer, som tager udgangspunkt i borgerne. Dernæst, hvordan vi opnår positive, virkningsfulde forandringer. Vanguard Metoden adresserer netop disse to problemer, og er gennem de sidste 30 år testet i offentlige (og private) organisationer.

Forvent ikke en hurtig løsning, men forvent et perspektiv, som blotlægger en klar vej frem og en metode, som virker i praksis.

På webinar rækken kommer vi til at tale om både perspektiv og metode. Gennem praktiske eksempler viser vi forskellige aspekter af et alternativ til den traditionelle ledelsestænkning.

WEBINAR OM FORANDRING

På dette webinar taler vi om forandring. Ofte er det sværeste ikke at se et potentiale for forbedring. Den svære del er at få alle andre til at se det samme og efterfølgende realisere potentialet.

Vanguard Metoden er består af en kombination af systemteori og interventionsteori. Dette webinar handler som interventionsdelen, altså om hvordan man opnår positive og virkningsfulde forandringer. Forandringer som medfører en positiv forbedring for borgerne, og som ejes og udvikles af medarbejdere og ledere i organisationen – ikke de eksterne og interne konsulenter.

Hvilke principper er vigtige at følge? Hvad bør man gøre og ikke gøre.

WEBINAR MÅLING BEYOND COMMAND AND CONTROL

På dette webinar taler vi om formålet med måling, om hvordan man kan anvende måling til at forstå og forbedre arbejdet.

Hvordan kan vi få mere ud af måling og bruge mindre tid på det?

Det handler om, med det rigtige formål, at måle på det rigtige.

En forståelse af sammenhængen mellem formålet med organisationen, måling og de metoder der anvendes, er endnu en vigtig del af Vanguard Metoden.

WEBINAR OM FAILURE DEMAND – DEN STØRSTE LØFTESTANG

Begrebet Failure demand eller oversat til dansk Ikke-værdiskabende efterspørgsel repræsenterer en af de største løftestænger til at forbedre det offentlige. Failure demand er henvendelser, som kommer fra borgere, fordi noget ikke er gjort, eller ikke er gjort rigtigt, ud fra borgernes perspektiv.

Vanguard har evidens for at mellem 60-90% af alle henvendelser fra borgere til Skandinaviske offentlige systemer er ikke-værdiskabende. Det er dermed et symptom på en service, som kan forbedres til lavere omkostninger. Og fjerner man årsagerne til den ikke-værdiskabende efterspørgsel, så bliver konsekvenserne et mere meningsfuldt arbejde for medarbejderne.

Det blotlægger problemerne med de nuværende ledelsesmæssige tankemønstre, og bygger på en anden måde at tænke på design og ledelse af offentlige systemer.

Du vil på webinaret blive introduceret til begrebet, og vi gennemgår praktiske eksempler på anvendelsen samt hvilke resultater, det kan medføre. En forståelse af efterspørgslen og årsagerne til den ikke-værdiskabende er en vigtig del af Vanguard Metoden, som har hjulpet det offentlige i Europa og resten af verden til at levere bedre og billigere offentlig service.