Vanguard Metoden skaber bemærkelsesværdige ledere.

Her kan du læse nogle af dem beskrive, hvordan de har opnået utrolige resultater, som langt overskrider noget, man ville have troet muligt i en konventionel projektplan.

Qoute Vanguard Metoden har hjulpet mig som leder til at stoppe med at se menneskers behov som en begrænsning og omkostning. Den har bragt mig tilbage til årsagen til, at vi i den offentlige sektor findes. Nemlig at vi hver dag skal anvende vores ressourcer til at bidrage til at vores borgere får individuel hjælp og støtte, så de kan fortsætte med at leve et godt liv ud fra deres individuelle forudsætninger hele livet. Jeg får med Vanguard Metoden mulighed for at lede en organisation, som lader medarbejdere vokse og borgere leve det gode liv.

Silvia Sandin Viberg, Socialdirektør, Sundsvall Kommun

Qoute Min oplevelse af at arbejde med Vanguard Metoden er, at den er enormt ambitiøs. Den er strategisk i forhold til rammerne for arbejdet og samtidigt meget konkret i forhold til, at resultaterne indarbejdes i praksis.

Metoden er ambitiøs, fordi den i modsætning til så mange andre tilgange og metoder, adresserer alle aspekter på én gang. Den er kultur- og kompetenceudvikling af medarbejdere og ledelse, samtidig med at den fremmer innovation af såvel den service vi yder, som måden vi organiserer og udfører arbejdet på.

Det stiller meget store krav til forankringen og engagementet i hele ledelseslaget og betyder, at ansvar og ejerskab ikke kan uddelegeres til en konsulent, men skal ligge i linjeledelsen.

Bente Monsen, Chef for Politik, Strategi og Økonomi, Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune

Qoute Arbejdet med Vanguard Metoden har ændret og udviklet mit ledelsesperspektiv markant. For mig handler ledelse nu om at flytte sten for mine medarbejdere og forandre systemet, så de kan præstere bedst muligt. Det er derfor essentielt, at man som leder forstår sin drift. Fordringer i driften sker på baggrund af faktuel viden, og derfor handler måling om at blive bedre til det, som betyder noget, for dem man er til for. Værdierne og metoden står for mig at se i stor kontrast til NPM-værdierne og metoder.

Man kan kalde Vanguard Metoden for formålsbestemt arbejde og ledelse, og det er strategisk meget ambitiøst at gå den vej.

Brian Brandt Bundsgaard, Chef for Byggesag, Odense Kommune

Qoute På trods af, at denne metode endnu ikke er ‘industry standard’, så tror jeg oprigtigt, at flere og flere organisationer vil gå denne vej. Jeg mener ikke, at der er noget derude, der er sammenligneligt og som kan løse de problemer, som alle organisationer har i dag.

Katharina Haase, Chief Operating Officer, Barclaycard

QouteVi anvendte Vanguard Metoden i Telstra. Det er en grundlæggende måde at undersøge hele organisationen på, ikke kun IT organisationen. Det er en metode til virkelig at forstå, hvad der er vigtigt for kunden, at forstå dysfunktionen af de nuværende forandringsmetoder, målinger og mål, for at få folk, der udfører arbejdet, til at eksperimentere lokalt for at designe nye arbejdsmetoder. Det er utroligt dybdegående.

Patrick Eltridge, Chief Information Officer, Royal Bank of Scotland Group

Qoute Der var mange eksempler, hvor vi med gode intentioner skabte regler, der havde de helt forkerte konsekvenser og kostede os penge. Ved at anvende Vanguard Metoden reddede vi millioner af pund på skadesudgifter.

Richard Hiscocks, Direktør, Privatskade, Aviva UK

Qoute Vanguard fik os til at stoppe og tænke. De hjalp os med at udfordre antagelser og skabe en dybdegående forandring i vores serviceleverance, med fokus på at skabe løsninger omkring kunderne og åbne øjnene for det potentielle transformationsarbejde på tværs af myndigheder og andre sektorer.

Kommunaldirektør, Exeter City Council

Qoute Det at forstå mere om dine kunders rejse gennem systemet rejser store spørgsmål og skaber en dialog udelukkende fokuseret på, hvordan man bedst kan servicere dem, mens man samtidig undersøger mulighederne for at levere dette i praksis. Det er virkelig en øjenåbner, og hjælper dig til at forstå, hvordan dine kunder interagerer med din organisation og årsagerne til, at de gør, som de gør.

Marianne Aitken, Quality Systems Manager, Marlborough District Council

Qoute For mig har Vanguard Metoden betydet, at vi har fået et fælles syn på vores borgere, hvor vi ser på heleheden for at kunne udføre service af så høj kvalitet som muligt. Jeg uddeler ikke arbejdsopgaver længere, men er involveret i alle aspekter af kvaliteten af den hjælp, som borgeren har behov for. Som leder støtter jeg og skaber forudsætninger. Jeg ser også en forbedring af arbejdsmiljøet, hvor medarbejderne selv “trækker” i deres opgaver.

Helena Berg, Enhedschef i hjemmeplejen, Sundsvall Kommun

Qoute Tiden til at afregne forsikringskrav blev reduceret fra gennemsnitligt 84 dage til 6 dage.

Senior Leder, Finansiel Service Klient

Qoute Konsulentstyret forandringsarbejde er blevet gennemført i den offentlig sektor i Sverige i årtier. Vanguard Metoden adskiller sig fra de fleste andre, idet hovedperspektivet kan beskrives i relation til tillid. Medarbejderne og deres færdigheder er i fokus, og kvalitetssikringen sker gennem kollegialt samarbejde. Med tillid til medarbejderkvalifikationer bliver tillidsopbygning mellem ledelsen og medarbejderne muliggjort.

Fra Tillitsdelegationens Forskningsantologi ”Styra och leda med tillit – Forskning och praktik” S. 197-220.

Qoute På trods af økonomiske stramninger har ledere i kommunerne en svimlende mulighed for at frigøre kapacitet og forbedre folks liv.

Kommunaldirektør, Bromsgrove and Redditch Councils

Qoute Denne nye tænkning har skabt en service, der er lige så forskellig for mine patienter som natten er fra dag. De er meget glade og det er jeg også.

Dr Rosie Benneyworth, Læge og Chef for Urgent Care and Cancer Commissioning, Somerset CCG

Qoute Vores NPS steg til over 90%. Vi reducerede driftsomkostningerne med 30% og sparede over 100 millioner pund. Vi øgede også salget med 20%.

Senior Leder, Finansiel Services Klient

Qoute Vi har lært, at den bedste måde at øge kvaliteten af ældreplejen på er, ved at ændre perspektiv fra fokus på os selv og vores organisation, til at starte med det, der skaber værdi for borgerne.

Åsa Swan, Metodeudvikler, Sundsvall Kommun

Qoute Vi opnåede 80% vundet kapacitet i vores Kontakt Center. Vi eliminerede vores IVR system, da det var muligt for kunderne at få det, de havde behov, med det samme. Alt outscourced aktivitet blev taget tilbage og vi sparede stadig penge.

Senior Executive Financial Services Client

QouteDette går dybere end integration. Vi bruger nu tid på at forstå, før vi laver faglige vurderinger, vi opbygger relationer snarere end at reagere transaktionelt, vi tager ansvar i stedet for at henvise til andre, og vi tager tid til at forstå, hvad nogen har brug for at leve et godt liv, i stedet for at ordinere standardpakker med aktivitet.

Julie Boothroyd, Chef for ældreplejen, Monmouthshire County Council

Qoute Vi transformerer vores sociale omsorgssystem takket være Vanguard Metoden. Vi arbejder sammen med familier for at forstå, hvad der virkelig betyder noget for dem. Som følge heraf har vi halveret antallet af børn, der har behov for at blive placeret i kommunale tilbud.

Erik Gemitsen, Chief Executive of the Bureau for Youth Care, Greater Amsterdam area

Qoute Resultaterne er utrolige. Borgere, som tidligere blev anset som værende tabt af systemet, begynder nu at leve et godt liv. Efterspørgslen efter services falder, og muligheden for at reducere omkostningerne er svimlende.

John van de Laarschot, Kommunaldirektør, Stoke-on-Trent City Council

NYSGERRIG?TAG KONTAKT MED OS

Kontakt