Vanguard Metoden skaber bemærkelsesværdige ledere.

Nedenfor kan du læse om udvalgte progressive lederes resultater, opnået ved anvendelse af Vanguard Metoden - resultater de aldrig ville have forpligtet sig til på forhånd, i en klassisk anticiperende projektplan.

Qoute Min oplevelse af at arbejde med Vanguard Metoden er, at den er enormt ambitiøs. Den er strategisk i forhold til rammerne for arbejdet og samtidigt meget konkret i forhold til, at resultaterne indarbejdes i praksis.

Metoden er ambitiøs, fordi den i modsætning til så mange andre tilgange og metoder, adresserer alle aspekter på én gang. Den er kultur- og kompetenceudvikling af medarbejdere og ledelse, samtidig med at den fremmer innovation af såvel den service vi yder, som måden vi organiserer og udfører arbejdet på.

Det stiller meget store krav til forankringen og engagementet i hele ledelseslaget og betyder, at ansvar og ejerskab ikke kan uddelegeres til en konsulent, men skal ligge i linjeledelsen.

Bente Monsen, Chef for Politik, Strategi og Økonomi, Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune

Qoute Arbejdet med Vanguard Metoden har ændret og udviklet mit ledelsesperspektiv markant. For mig handler ledelse nu om at flytte sten for mine medarbejdere og forandre systemet, så de kan præstere bedst muligt. Det er derfor essentielt, at man som leder forstår sin drift. Forandringer i driften sker på baggrund af faktuel viden, og derfor handler måling om at blive bedre til det, som betyder noget, for dem man er til for. Værdierne og metoden står for mig at se i stor kontrast til NPM-værdierne og metoder.

Man kan kalde Vanguard Metoden for formålsbestemt arbejde og ledelse, og det er strategisk meget ambitiøst at gå den vej.

Brian Brandt Bundsgaard, Chef for Byggesag, Odense Kommune

Qoute På trods af, at denne metode endnu ikke er ‘industry standard’, så tror jeg oprigtigt, at flere og flere organisationer vil gå denne vej. Jeg mener ikke, at der er noget derude, der er sammenligneligt og som kan løse de problemer, som alle organisationer har i dag.

Katharina Haase, Chief Operating Officer, Barclaycard

QouteVi anvendte Vanguard Metoden i Telstra. Det er en grundlæggende måde at undersøge en hel organisation på, ikke bare it-delen. Det er en metode til virkelig at forstå hvad der betyder noget for kunden, til at forstå nuværende dysfunktionelle metoder, mål og målemetoder, en metode til at få de som udfører arbejdet til at eksperimentere lokalt, for at designe nye arbejdsmetoder. Det er utroligt gennemgribende.

Patrick Eltridge, Chief Information Officer, Royal Bank of Scotland Group

Qoute Der var mange eksempler, hvor vi med gode intentioner skabte regler, der havde de helt forkerte konsekvenser og kostede os penge. Ved at anvende Vanguard Metoden sparede vi millioner af pund på skadesudgifter.

Richard Hiscocks, Direktør, Privatskade, Aviva UK

Qoute Vanguard fik os til at stoppe op og tænke. De hjalp os med at udfordre vores antagelser og at skabe grundlæggende forandringer i vores serviceleverancer, ved at frembringe kundeorienterede løsninger, og åbnede vores øjne for potentialet i at transformere arbejdet på tværs af myndigheder og sektorer.

Kommunaldirektør, Exeter City Council

Qoute At øge forståelsen for kundernes rejse, rejser vigtige spørgsmål og skaber dialog, baseret helt og holdent på hvordan man kan servicere dem bedre. I samme ombæring åbnes muligheden for at udforske hvad der er nødvendigt for at virkeliggøre dette. Det er en sand øjenåbner, som hjælper dig til at forstå hvordan kunderne interagerer med virksomheden, og årsagerne til at de gør.

Marianne Aitken, Quality Systems Manager, Marlborough District Council

Qoute Tiden til at afregne forsikringskrav blev reduceret fra gennemsnitligt 84 dage til 6 dage.

Senior Leder, Finansiel Service Klient

Qoute Konsulentdrevet forandringsarbejde er gennemført i den offentlige sektor i Sverige i årtier. Vanguard Metoden adskiller sig fra de fleste andre, ved at hovedperspektivet kan beskrives i tillidstermer. Fagfolkene og deres kompetencer er i fokus og kvalitetssikringen sker i kollegialt samvirke. Igennem udvist tiltro til medarbejdernes kompetencer muliggøres tillidsbaseret ledelse.

Fra Tillitsdelegationens Forskningsantologi ”Styra och leda med tillit – Forskning och praktik” S. 197-220.

Qoute På trods af økonomiske stramninger har ledere i kommunerne en svimlende mulighed for at frigøre kapacitet og forbedre folks liv.

Kommunaldirektør, Bromsgrove and Redditch Councils

Qoute Denne nye tænkning har skabt en service, der er lige så forskellig for mine patienter som natten er fra dag. De er meget glade og det er jeg også.

Dr Rosie Benneyworth, Læge og Chef for Urgent Care and Cancer Commissioning, Somerset CCG

Qoute Vores NPS steg til over 90%. Vi reducerede driftsomkostningerne med 30% og sparede over 100 millioner pund. Vi øgede også salget med 20%.

Senior Leder, Finansiel Services Klient

Qoute Vi har forøget kapaciteten I vores kundekontaktcenter med 80%. Vi fjernede vores IVR (Interactive Voice Response) da vores kunder nu kunne få deres behov opfyldt med det samme. Vi hjemtog alle telefonopkald fra Indien igen og sparede stadig penge.

Senior Executive Financial Services Client

QouteNu forstår vi før vi sagsbehandler, bygger relationer i stedet for at handle transaktionelt, tager ansvar i stedet for at sende sagerne videre, og tager os tiden til at forstå hvad mennesker behøver for at kunne leve et godt liv, i stedet for at ordinere standardiserede pakkeløsninger.

Julie Boothroyd, Chef for ældreplejen, Monmouthshire County Council

Qoute Vi transformerer vores sociale omsorgssystem takket være Vanguard Metoden. Vi arbejder sammen med familier for at forstå, hvad der virkelig betyder noget for dem. Som følge heraf har vi halveret antallet af børn, der har behov for at blive placeret i kommunale tilbud.

Erik Gemitsen, Chief Executive of the Bureau for Youth Care, Greater Amsterdam area

Qoute Resultaterne er utrolige. Borgere, som tidligere blev anset som værende tabt af systemet, begynder nu at leve et godt liv. Efterspørgslen efter services falder, og muligheden for at reducere omkostningerne er svimlende.

John van de Laarschot, Kommunaldirektør, Stoke-on-Trent City Council

NYSGERRIG?TAG KONTAKT MED OS

Kontakt