Vanguard har i mere end 30 år hjulpet offentlige services med at skabe forandring fra traditionel New Public Management til formålsfokuseret ledelse udefra-og-ind. For offentlige services betyder dette en gennemgribende forandring af den offentlige ledelsestænkning, og resultatet er markant mere effektive services, der er designet med borgernes behov i centrum.

Vanguard har arbejdet inden for de fleste typer af offentlige services. I Skandinavien har Vanguard erfaring fra kommunale kerneydelser som ældrepleje, sygepleje, børn og familien, handicap, byggesagsbehandling, sygedagpenge og pladsanvisning, samt statslige ydelser som uddannelsesstøtte og skat.

I Sundsvall Kommune i Sverige har Vanguardmetoden ført til en gennemgribende transformation af kommunens ældrepleje, sygepleje og rehabilitering. Det er et forandringsarbejde, der har opnået national opmærksomhed fra både medier og akademiske kredse. I Sundsvall kalder de forandringsarbejdet for Skönsmomodellen, opkaldt efter det område, der startede processen.

Skönsmomodellen - et eksempel på Vanguard Metoden i praksis

I efteråret 2012 påbegyndte Socialforvaltningen en forandring med Vanguardmetoden i hjemmeplejen. Igennem en veldokumenteret proces, sagde socialforvaltningen farvel til centraliseret definition og bevilgning af hjælp til ældre i standardindsatser, centraliseret planlægning af hjemmehjælpernes tid, styring af økonomi efter bevilgede indsatser og funktionel silo-tænkning. Forandringsprocessen gav i stedet medarbejdere og ledere en mulighed for i fællesskab at skabe et system, hvor medarbejderne, der er tættest på borgerne, har kontrollen over hvilken hjælp, der skal ydes, samt hvornår og hvordan. Dette førte til et system, hvor hjemmehjælperne er organiseret i mindre teams med større ansvar over både planlægning og udførelse af den praktiske hjælp. 

Fra 2013 til 2016 indførte kommunen det nye hjemmeplejedesign i alle kommunes 18 hjemmeplejeområder.

I 2017 påbegyndte Socialforvaltningen næste skridt i forandringen. Forståelsen af problemerne med organisering omkring funktionelle specialistområder førte til komplet redesign og organisering af socialrådgivere, sygeplejerske, fysioterapeuter, ergoterapeuter og hjemmehjælpere. Med borgerens behov i fokus er socialforvaltningen derfor nu igang med at integrere specialistfunktionerne lokalt i mindre områder, på tværs af både hjælp i hjemmet og hjælp på plejehjem. Dette skaber et system, der har fuldstændig kontrol over udviklingen i borgernes behov, og som hurtigt og effektivt kan reagere på positive eller negative ændringer i behovet.

Sideløbende med processen fokuseret på hjælp i hjemmet, har Socialforvaltningen begyndt en transformation af handicapsystemet. 

Forandring behøver ikke tage lang tid

Vanguards involvering i Sundsvalls forandringsproces var ikke konstant. I Vanguard fokuserer vi på at overlevere viden og praksis omkring Vanguard Metoden til vores klienter, hvilket gør klienten i stand til at udføre store dele af forandringen på egen hånd, mens det forebygger et afhængighedsforhold mellem Vanguard og klienten. Forudsætningen for en systemisk forandring er en udfordring af organisationens nuværende ledelsesmæssige antagelser og tænkning. At udfordre sine egne antagelser og tænkning er en umådelig svær opgave. Man risikerer i stedet at bekræfte dem.

Vanguard hjælper i begyndelsen af en forandringsproces med udfordringen af antagelser og tænkning. En naturlig konsekvens af dette bliver design af en decideret forandringsproces, der har til formål at forandre organisationen udefra-og-ind som et system. Vanguard hjælper i denne proces, men når organisationen har en klar plan og forståelse for forandringsprocessen, trækker Vanguard sig tilbage. 

En forandring med Vanguardmetoden betyder således ikke, at man binder sig til årelange konsulent regninger.

NYSGERRIG?GI OS ET KALD

Kontakt