Baggrund

Vanguards Lederintroduktion er et intensivt 5 dages forløb, der henvender sig til alle de organisationer, der har anvendt Vanguard Metoden til at forstå og forandre deres organisation som systemer. Fælles for disse organisationer er, at de efter forandringen på egen hånd opererer formålsdrevet og kunde/borgerfokuseret ud fra et nyt forretningsperspektiv og nye operationelle principper.

Et vigtigt fokus for disse organisationer i bestræbelsen på at vedligeholde det nye system bliver introduktionen af nyansatte ledere til Vanguard Metoden, samt de konsekvenser som metoden har haft for organisationen i relation til design, ledelse, måling og arbejdets udførelse. Med dette formål har Vanguard udviklet et introduktionsforløb, der har som hovedfokus at introducere nye ledere til detaljerne omkring Vanguard Metoden, samt guide dem i en læringsproces, så de forstår hvorfor og hvordan det nye system opererer.

Målet med Lederintroduktionen er at skabe de bedste forudsætninger for at nye ledere hurtigt bliver i stand til at skabe værdi i det nye system. Dermed sikres fortsat kontinuitet i serviceleverancen til kunder og borgere, samt de bedste forudsætninger for samarbejde i organisationen.

Vanguard Metoden er en licenseret forandringsmetode, og Lederintroduktionen udføres i praksis udelukkende af kvalificerede eksperter.

Indhold

Indholdet af Lederintroduktionen designes altid specifikt og individuelt ud fra den enkelte organisations kontekst og forandringsforløb. Nedenfor skitseres de 3 overordnede moduler, som vil være kendetegnende for alle Indføringsforløb.

Introduktion til Vanguard Metoden

Lederintroduktionen starter altid med en grundig indføring i perspektivet og metodeapparatet bag Vanguard Metoden. Her vil de nye ledere få mulighed for at fordybe sig i Vanguard Metoden igennem præsentation fra en Vanguard ekspert, praktiske øvelser og grupperefleksioner.

Introduktion til at studere systemer

Med en grundig introduktion til Vanguard Metoden i bagagen får de nye ledere nu mulighed for at anvende metoden til at studere deres egen organisation i en mini-systemanalyse. Herigennem forankres læringen om Vanguard Metoden.

Efter mini-systemanalysen er forudsætningen skabt for at de nye ledere kan blive delagtiggjort i organisationens egen systemanalyse. Igennem præsentationen af organisationens læring fra Check skabes en forståelse for, hvilket systemproblem organisationen har løst ved anvendelsen af Vanguard Metoden.

Introduktion til det nye system

Med en forståelse for Vanguard Metoden og en indføring i organisationens læring fra Check-analysen er de nye ledere nu godt forberedte på at fordybe sig i det nye system. Igennem en kombination af præsentation og normativ læring i arbejdet bliver lederne introduceret for det nye arbejdsdesign, de nye roller og ansvar og de nye målinger. Denne indføring hjælper de nye ledere til at forstå, hvordan man arbejder i det nye system, og der skabes en tryghed og selvtillid hos dem i relation til deres nye rolle.

Målgruppe

Vanguards Lederintroduktion for nye ledere henvender sig udelukkende til organisationer, der har gennemført en forandring med anvendelse af Vanguard Metoden.

Praktik

Vanguard Lederintroduktion afholdes on-site i din organisation, og antallet af deltagere vil typisk ligge mellem 6-14. Dette arrangeres i dialog med Vanguard.

Pris aftales i dialog med Vanguard.

Kontakt os