Tillidsbaseret ledelse er et varmt tema for tiden, men hvordan designer og leder man en serviceorganisation på en måde, der fordrer tillid ledere og medarbejdere imellem? Dette kursus tager dig på en personlig udviklingsrejse, og giver dig indblik i metoden, som Tillidsdelegationen i deres forskningsantologi beskriver således: “Konsulentdrevet forandringsarbejde er gennemført i den offentlige sektor i Sverige i årtier. Vanguard Metoden adskiller sig fra de fleste andre, ved at hovedperspektivet kan beskrives i tillidstermer. Fagfolkene og deres kompetencer er i fokus og kvalitetssikringen sker i kollegialt samvirke. Igennem udvist tiltro til medarbejdernes kompetencer muliggøres tillidsbaseret ledelse.” (Fra Tillitsdelegationens forskningsantologi ”Styra och leda med tillit – Forskning och praktik” S. 197-220.)

På kurset vil du få indblik i et perspektiv på organisationsdesign og ledelse, som udgør en unik kombination af systemtænkning og interventionsteori, og som er specifikt udviklet til serviceorganisationer. Den praktiske anvendelse af teorien i din egen organisation vil styrke læringsudbyttet og sikre, at du har noget at arbejde videre med efter kurset.

Hver kursusdeltager får en individuel feltopgave, samt en skræddersyet studiepakke, der vil ligge til grund for refleksioner, individuel fordybning og fortsat læring under kursusforløbet.

Indhold og Program

Modul 1: Forberedende samtale

Kurset indledes med en individuel samtale med kursuslederen, der udgør en vigtig del af forberedelsen til de forskellige elementer i kurset.

Modul 2: Gruppesession – Introduktion til perspektiv og metode

 • Introduktion til perspektivet bag et lederskab baseret på systemtænkning.
 • Introduktion til en unik metode, som hjælper til at forstå og forandre din organisation som et system udefra og ind, fra et borgerperspektiv.
 • Praktiske øvelser og cases.
 • Forberedelse af feltarbejde og præsentation af hjemmeopgave.

Modul 3: Selvstændigt feltstudie og hjemmeopgave

 • Læringen fra introduktionsdagen anvendes i din egen organisation. Du kommer til at studere din egen organisation som et system udefra og ind, fra borgenes perspektiv.
 • Kunsten at forstå og forandre et system vokser gradvist frem. Opsamling og refleksion er centrale elementer i forankringen af læringen.
 • Feltstudiet og hjemmearbejdet kommer minimum til at tage en hele arbejdsdag. Jo mere tid du investerer, desto større fundament lægges for individuel kompetenceudvikling.
 • Kursuslederen er til rådighed til sparing og vejledning under feltarbejdet.

Modul 4: Gruppesession – opsamling og fordybning

 • Præsentation af feltstudie og hjemmeopgaver.
 • Opsamling og skræddersyet fordybning.
 • Udforskning af systemisk forbedringspotentiale.
 • Hvad kræves der for at realisere en systemisk forandring?

Modul 5: Individuel udviklingsplan og opfølgning

Målgruppe

De 3 dages action learning introduktion til tillidsbaseret ledelse henvender sig specifikt til ledere og medarbejdere fra private og offentlige serviceorganisationer. Det eneste, der derudover kræves, er en interesse i at forstå og forbedre sin organisation som et system, og en nysgerrighed efter at lære mere om systemisk ledelse som ledelsesparadigme.

Praktisk

Kurset indeholder 3 individuelle moduler og 2 gruppesessioner, fordelt over en måned. Totalt omfatter kurset 3 hele arbejdsdage.

Processen skræddersyes altid efter dine specifikke omstændigheder og behov i dialog med dig i begyndelsen og under kurset. Feltstudiet afholdes i din egen organisation og kræver praktisk forberedelse inden kursusdagen. Vanguard afstemmer dette med dig i den individuelle samtale i modul 1.

Kurset afholdes digitalt via Zoom, og du vil få tilsendt Zoom invitation til kurset ugen inden kurset afholdes. Du kan downloade Zoom app’en fra www.zoom.us eller deltage via din browser. Vi vil tilbyde at teste Zoom med dig inden start.

Dato: Nyt kursus starter hver måned. Specifikke datoer planlægges individuelt med deltagerne for hvert hold.

Pris: 16.195 DKK ex. moms

Har du spørgsmål om kurset må du meget gerne kontakte os her.

Tilmelding

Vælg hvilken måned, du ønsker at deltage i kurset. Datoer bliver planlagt individuelt med alle deltagere efterfølgende.