Baggrund

Vanguard Metoden hjælper ledere af serviceorganisationer med at forstå og forandre deres organisationer som systemer. At forandre sin organisation som et system er en stor, strategisk beslutning, som kræver et solidt forarbejde. Med dette formål har vi udviklet et Scopingforløb, designet specifikt til ledelsen af organisationen.

Vanguard Metoden repræsenterer en direkte udfordring til den traditionelle ledelsestænkning. Vi har gennem de sidste 25 år udviklet og testet det, som nu er anerkendte metoder til at designe og lede serviceorganisationer som systemer.

I løbet af Vanguard Scoping vil du opleve på egen hånd, hvilket potentiale for forbedring Vanguard Metoden repræsenterer for din organisation.

Indhold

Scoping er en intensiv proces, der udføres over 5 hele, sammenhængende dage, hvor lederne af organisationen arbejder tæt sammen med en Vanguard ekspert, for at opnå følgende:

→ Få et indgående indblik i perspektivet og forandringsmetoden, som udgør Vanguard Metoden

→ Anvende Vanguard Metoden i praksis, med fokus på at forstå organisationens præstation fra et kunde eller borger perspektiv, for at afdække potentialet for forbedring

→ Afdække hvilke systemforhold, der er begrænsende for præstationen, og som skal tackles i et forandringsarbejde

→ Træffe et informeret valg om næste skridt

Målgruppe

Scoping henvender sig til ledelsen af både private og offentlige serviceorganisationer.

Praktik

Scoping afholdes on-site i din organisation, og antallet af deltagere vil typisk ligge mellem 2-6. Dette arrangeres i dialog med Vanguard.

Pris aftales i dialog med Vanguard.

Kontakt os