Vanguard Metoden er udviklet af Management Thinker, Erhvervspsykolog og Professor, John Seddon, og er anset for at være en førende metode til at forbedre service organisationer som systemet. Resultatet er altid hurtige, effektive, håndgribelige og vedvarende resultater.

Vanguard Metoden bliver i dag anvendt i Danmark, Sverige, Storbritanien, Australien, New Zealand, Canada, Tyskland og Sydafrika, på tværs af en lang række af forskellige service systemer – fra telecom, forsyningsselskaber og finansielle services til sygehusvæsenet og kommunale services.

Vanguard Metoden - perspektiv og metode

Vanguard Metoden drejer sig om at forstå, hvordan summen af de enkelte dele i helheden spiller sammen for opnå det formål, som systemet eksisterer for at opfylde. Vanguard Metoden er en specifik applikation af systemtænkning, der er designet til at hjælpe serviceorganisationer med at forstå og forandre deres organisation som systemer. Resultatet er altid drastiske forbedringer af kundeservice, indtjening, omkostninger og medarbejdertilfredshed.

Design og ledelse af serviceorganisationer i dag er i udpræget grad inspireret af den samme ledelsestænkning, der var dominerende i masseproduktionens tidlige dage. Organisationen bliver splittet i funktionelle specialistenheder, der bliver ledet oppefra og ned igennem de hierarkiske strukturer, og ledelsesværktøjerne fokuserer på at styre medarbejderne ud fra arbitrære mål, standarder, service levels, aktivitetsmål, etc. Dette ledelsesparadigme betegner vi som traditionel ’command-and-control’ ledelse, og det fungerer rigtigt godt, hvis din organisation opererer med et input fra kunderne, der har minimal variation. Desværre er det kendetegnende ved serviceorganisationen, at graden af input variation er ekseptionel høj. Når en traditionelt designet og ledet organisation behandler stor input variation er resultatet altid dårlige kundeoplevelser til høje omkostninger for virksomheden.

Vanguard Metoden repræsenterer et bedre ledelsesparadigme for serviceorganisationen, der er baseret på systemtænkning. Det er et ledelsesparadigme, der fokuserer på at designe og lede organisationen ud fra viden om, hvordan summen af de enkelte dele i serviceorganisationen hjælper eller hindre arbejdet i forhold til at skabe de bedste kundeoplevelser. Dette indebærer et perspektivskifte fra ’oppefra og ned’ til ’udefra og ind’. Designet af organisationen bliver baseret på viden om kundernes efterpørgsel, ifht. hvad der skaber værdi fra kundernes perspektiv. Måling af præstationen designes ud fra formål fra kundernes perspektiv, og disse målinger anvendes i arbejdet til at forstå og forbedre. Der skabes et system, der er designet til at absorbere variationen i kundernes efterspørgsel, behov og ’hvad der er vigtigt’, og spild bliver designet ud af de enkelte arbejdsflow ved at fokusere på at lede værdi.

En forandring ifølge Vanguard Metoden drejer sig om at forstå den systemiske sammenhæng, der er mellem ledelsens tænkning, systemets design og præstationen fra kundernes perspektiv. Tager man et systemisk perspektiv på en traditionelt ledet organisation, vil man lære at se alle de utilsigtede konsekvenser ifht. kundeoplevelser og omkostninger, som den traditionelle tænkning forårsager. Dette skaber fundamentet for en overgang til et bedre ledelsesparadigme.

NYSGERRIG?GI OS ET KALD

Kontakt