Vil du vide mere om Vanguard Metoden? Eller har du en udfordring, som er svær at løse? Så er du velkommen til at tage kontakt og starte en dialog.

Du kan kontakte os på

Email: office@vanguard-consult.dk
Vanguard Danmark I/S
Tårup Strandpark 35
5300 Kerteminde
CVR 32613268

Eller du kan tage direkte kontakt med én af os her.

Kristian Astrup Nielsen

Email: kristian@vanguard-consult.dk
Telefon: +45 5164 0357

Kristian Astrup Nielsen er direktør og partner i Vanguard Danmark og Sverige. Med en baggrund som M.Sc. fra Handelshøjskolen i Århus har Kristian arbejdet med Vanguard Metoden siden 2004.

Kristian har en bred erfaring med anvendelse af Vanguard Metoden, der spænder fra finansielle service organisationer og forsyningsselskaber på det private marked til sociale services, ydelser og økonomi i offentlige services. Han har arbejdet som konsulent i Storbritannien i 6 år, før han blev ansvarlig for at introducere Vanguard Metoden i Skandinavien.

Jonas Astrup Beck

Email: jonas@vanguard-consult.dk
Telefon: +45 3144 4997

Jonas Astrup Beck er Partner i Vanguard Danmark. Han har en cand. merc. i Strategi og Ledelse med speciale i systemtænkning i service og administration – specielt i forholdet omkring, hvordan man anvender en produktionsfilosofi i en service kontekst.

Jonas har beskæftiget sig med systemtænkning siden 2006. Han sluttede sig i 2008 til Vanguard, hvor han siden har hjulpet private, statslige og kommunale organisationer med at implementere Vanguard Metoden i hhv. England, Skotland, Sverige og Danmark.

Thomas Korsgård Madsen

Email: thomas@vanguard-consult.dk
Telefon: +45 5139 0140

Thomas Korsgård Madsen er konsulent ved Vanguard Danmark. Han har en baggrund som Cand. Merc. IMM med speciale i spredning af innovation, og BA i Filosofi og økonomi – begge fra CBS. Thomas har arbejdet med Vanguard Metoden siden 2011 i Topdanmark. Forud for dette, har han været beskæftiget med implementering af klassisk service Lean i 4 år, før han opdagede Vanguard Metoden. Herefter har han hjulpet Topdanmark med at skifte fra traditionelt til systemisk design. Thomas sluttede sig til Vanguard Danmark i 2014.

Patrik Öhman

Email: patrik@vanguard-consult.se
Telefon: +46 760 002 069

Patrik Öhman er konsulent i Vanguard Sverige. Han har en pol.mag. fra Lunds Universitet med fokus på organisation og ledelse. Patrik har arbejdet med systemtænkning siden 2007. Han var tidligere intern organisationsudvikler for Bromölla Kommunes pionerarbejde med Vanguard Metoden i Sverige. I 2012 startede han som konsulent i Vanguard og hjælper serviceorganisationer med at implementere systemtænkning ifølge Vanguard Metoden i Skandinavien.