Vanguards individuelle ledercoachingforløb er et skrædderskyet forløb. En erfaren Vanguard ekspert vil først sikre dig en solid indføring i perspektivet bag systemisk organisationsdesign og ledelse, hvorefter du vil blive guidet i at anvende perspektivet i praksis i din egen organisation.

Indhold

Indholdet af coachingforløbet bliver sammensat af Vanguard efter den første afdækning af din og din organisations nuværende situation. Dette sikrer det mest optimale og relevante indhold. Coachingforløbet indebærer en kombination af teoretisk indføring og praktisk anvendelse af teorien i din egen organisation.

Den overordnede proces følger følgende trin:

→ Introduktion til principperne bag organisatorisk servicedesign og ledelse.

→ Introduktion til en metode, der hjælper til at forstå og forandre din organisation som et system – dvs. udefra-og-ind fra kundernes eller borgernes perspektiv.

→ Støtte i at anvende metoden i din egen organisation.

→ Løbende refleksion og forankring af læring ud fra studiet af systemet.

→ Identifikation af potentialet for forbedring ved anvendelse af det systemiske perspektiv.

Målgruppe

Det individuelle coachingforløb henvender sig til ledere på alle niveauer.

Praktisk

Coachingforløbet afholdes digitalt via Zoom. Du kan downloade Zoom app’en fra www.zoom.us eller deltage via din browser. Vi vil tilbyde at teste Zoom med dig inden start.

Type: 10 sessioner á 2 timer

Dato: Aftales individuelt

Pris: 19.995 DKK ex. moms

Tilmelding