Baggrund

Vanguard Metoden er en forandringsmetode, der er en unik kombination af systemtænkning og interventionsteori, og som er specifikt udviklet til serviceorganisationer.

Vanguard Metoden er en licenseret forandringsmetode, og udføres i praksis udelukkende af kvalificerede eksperter. Denne 3 dages introduktion udgør en unik mulighed for at indblik i og udbytte af Vanguard Metoden igennem en grundig introduktion af en Vanguard ekspert til perspektivet bag, samt de praktiske forandringselementer i metoden.

Vanguard Metoden repræsenterer en direkte udfordring til den traditionelle ledelsestænkning. Vi har gennem de sidste 25 år udviklet og testet det, som nu er anerkendte metoder til at designe og lede serviceorganisationer som systemer.

Indhold

Dag 1: Introduktionsdag til Vanguard Metoden

→ Hvordan ledelsens tænkemåde er bestemmende for præstationen

→ Svaghederne ved traditionel ledelsestænkning – hvordan den traditionelle tænkning omkring design og ledelse af arbejdet suboptimerer den måde arbejdet bliver udført på

→ Hvorfor systemtænkning er et bedre alternativ til traditionel ledelsestænkning

→ Kundens / Borgerens nominelle værdi

→ Hvordan arbejdet fungerer set fra et systemisk perspektiv i modsætning til et traditionelt ledelsesperspektiv.

→ Hvordan Vanguard Metoden kan anvendes til at forstå en service som et system.

→ Hvorfor at det at forstå arbejdet som en proces er en forudsætning for at kunne opnå forbedringer i præstation

→ Hvorfor Vanguard Metoden er en anderledes måde at tænke på og forstå organisationer. Det er ikke et nyt sæt ’værktøjer’

Dag 2: Vanguard Action Learning igennem feltstudie af egen organisation

→ Deltagerne anvender læringen fra introduktionsdagen til at studere sin egen organisation som et system.

→ Deltagerne opsummerer deres feltstudier i systembilleder.

Dag 3: Gennemgang af feltstudier, samt afdækning af systemisk forbedringspotentiale

→ Deltagerne præsenterer systembillederne

→ I plenum afdækkes det systemiske forbedringspotentiale

→ Fælles refleksion om, hvordan potentialet kan opnåes

Målgruppe

De 3 dages Action Learning introduktion til Vanguard Metoden sig til ledere og medarbejdere fra både private og offentlige serviceorganisationer. Det eneste, der kræves, er en interesse i at forstå og forbedre sin organisation som et system, og en nysgerrighed efter at lære mere om Vanguard Metoden som forandringsmetode.

Praktik

Introduktionsforløbet afholdes in-house i din organisation, og antallet af deltagere vil ideelt ligge mellem 12-15. Dette arrangeres i dialog med Vanguard.

Pris aftales i dialog med Vanguard.

Kontakt os